പാട്ടുകള്‍

 • കര്‍ത്താവേ ദേവന്മാരില്‍

 • നീയെന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു

 • ആശ്വാസത്തിന്‍ ഉറവിടം

 • ആരാധിക്കാം നമുക്കരാധിക്കം

 • ഉന്നതം വെടിഞ്ഞു

 • എഴുന്നള്ളുന്നേശു

 • നന്മയല്ലതൊന്നും ചെയ്തിടാത്തവന്‍

 • ദൈവത്തിന്‍ പുത്രനായ്‌

 • നീയെന്‍റെ സങ്കേതവും

 • പരിശുദ്ധന്‍ മഹോന്നത ദേവന്‍

 • ഗലീലിയ എന്ന നാട്ടില്‍

 • ജീവനോടുയിര്‍ന്നവനേ

 • ഭൂവാസികളെ യാഹോവക്കാര്‍പ്പിടുവീന്‍

 • കാല്‍മെതിക്കും ദേശമെല്ലാം

 • ദൈവസ്നേഹം വര്‍ണിച്ചീടാന്‍