ബന്ധപ്പെടുക

അസ്സംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡ്
ഹോളോ വേ റോഡ്‌
തലശ്ശേരി
പിന്‍ : 670101
മൊബൈല്‍ : +919400644232, +919349857923
ഇ-മെയില്‍ : info@agchurchtly.org, sunnymathewtly@gmail.com

ഞായറാഴ്ച്ച ആരാധന:

മിൽക്ക് സൊസൈറ്റി ആഡിറ്റോറിയം,

നിയർ സിപിഐഎം തലശ്ശേരി ടൌൺ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ്,

ഓൾഡ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ്,

തലശ്ശേരി 

Send us your comments or questions