ബന്ധപ്പെടുക

അസ്സംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡ്
ഹോളോ വേ റോഡ്‌
തലശ്ശേരി
പിന്‍ : 670101
മൊബൈല്‍ : +919400644232, +919349857923
ഇ-മെയില്‍ : info@agchurchtly.org, sunnymathewtly@gmail.com

ഞായറാഴ്ച്ച ആരാധന:

കനക് റസിഡന്‍സി
നിയര്‍ ഗേള്സ് ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂള്‍
കായത്ത് റോഡ്‌
പഴയ ബസ്‌ സ്റ്റാന്‍റ്,
തലശ്ശേരി