യുവജന സമ്മേളനം

യുവജന സമ്മേളനം

ഏതെങ്കിലും ബീച്ചിലോ പാര്‍കിലോ മറ്റേതൊരു പൊതുസ്ഥലത്തും പാസ്റ്ററോടൊപ്പം യുവജനങ്ങളും ചേര്‍ന്ന് വചനം പങ്കുവെക്കുകയും പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുകയും ട്രാക്റ്റ് വിതരണം ചെയുകയും മറ്റും ചെയ്തു വരുന്നു.

എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും 4.30 മുതല്‍ 5.30 വരെ