മലയാളം ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ബൈബിള്‍

Primary-pic-Android-Bible560x420.jpg

മലയാളം ബൈബിളിന്റെ ആൻഡ്രോയിഡ് പതിപ്പ്‌ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയാവുന്നതാണ്. ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുവാനായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ പ്ലേ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

Get it on Google Play